Facebook-create        flyer

Bestuur - Contact


Contact / Website

info@molenruiters.nl

 

Lessen

 

 

Gerarda Zoodsma

06-22607214

 

Voorzitter

Elies Hoeksma de Vries

Tjessingawei 8

9047 VG Minnertsga

elies.edv@gmail.com 

 


Secretaris &

Wedstrijdsecretariaat

pony's


Janneke Laverman

Saskiastraat 10

9076 BA St. Annaparochie

secretaris.molenruiters@outlook.com


Penningmeester/ 

Ledenadministratie


Astrid Hiemstra

Slachtedyk 6

9051 TC Stiens

Tel. 058-2574396

penningmeester@molenruiters.nl


Clinics Rianne de Groot

Oude Bildtdijk 835

9079 NE  ST. Jacobiparochie

Tel. 06-36342043

lessenmolenruiters@hotmail.com

Voorkeur contact via Whatsapp!


Alg.bestuurslid / Redactie


Pascalle de Ruiter

Bredyk 2

9053 LP Feinsum

pascallederuiter@hotmail.nl


Alg.bestuurslid / website 

& Facebook PSV Molenruiters

Alex de Valk

Gysbert Japicxstrjitte 35

9051 EP Stiens

renalex@kpnmail.nl


 

Wedstrijdsecretariaat

algemeen

 

Margreet Mollema

Nieuwe Bildtdijk 93

9078 PS  Oude Bildtzijl

Tel. 0518 - 421743

wedstrijdsecretariaatmolenruiters@hotmail.com