Facebook-create        flyer

Info wedstrijdruitersHier vind je informatie over het meedoen aan wedstrijden, hoe je je moet inschrijven, welke wedstrijden er worden gehouden en waar, wat je moet weten als je naar wedstrijd gaat en waar je aan moet voldoen (o.a. geldig paspoort).

Door digitalisering verandert er de laatste tijd nogal wat rond de adminstratieve verwerking van wedstrijden. Op de site en via de mail proberen we de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden.Lees ook het nieuws hierover in het blad "Paard & Sport" van de KNHS en raadpleeg de site van de KNHS, www.knhs.nl voor de laatste ontwikkelingen.


Naast de mogelijkheid om individueel te starten op wedstrijden, kun je ook in verenigingsverband uitkomen.

Dit kan o.a. door mee te doen met een dressuur vier- of zestal, de zgn. afdelingsdressuur. In het verleden zijn hiermee door de vereniging zowel bij de paarden als bij de pony's aardige successen behaald.  In 2011 werd ons Z-viertal van de Molenwieken zelfs nog reservekampioen op de Nederlandse Kampioenschappen, de Hippiade. Ook in 2012 werd er door de vereniging een zestal paarden en een viertal pony's afgevaardigd naar Ermelo.

Men kan ook als team presteren door mee te doen aan de Verenigingskampioenschappen georganiseerd door de Regio Friesland.

Hierbij wordt door 4 teamleden een dressuurproef gereden (klasse B t/m M1) en wordt er door 4 ruiters gesprongen (klasse B,L en M). Het totale resultaat telt voor de klassering. Het team van de Molenwieken werd in 2011 Verenigingskampioen van Friesland en mocht onze provincie vertegenwoordigen op het NK.

We hopen dat onze vereniging in de toekomst nog veel van zich zal laten horen en zien op de diverse wedstrijden in clubverband!

Wil je hieraan ook meedoen, meld je dan aan bij Alex de Valk voor de pony's of bij Anca de Boer- vd Werff voor de paarden.1- Algemeen: voorwaarden voor deelname aan wedstrijden

2- Wedstrijden, waar en wanneer

3- Inschrijven voor wedstrijden

4- Op de wedstrijd

5- Parade1. Algemeen: voorwaarden voor deelname aan wedstrijden

 

-Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor iedere deelnemer

-Inschrijving via de KNHS (zie onder punt 3)

-Voldoen aan kledingvoorschriften

-Ieder paard en iedere pony dient te zijn voorzien van een geldige chip en een geldig paspoort

Een geldig paspoort is erg belangrijk, let vooral op de juiste data van de basisentingen (zie hiervoor ook KNHS: info wedstrijddocumenten )

 -In bezit zijn van een geldige startpas


Als startpas houder ben je via de KNHS ook verplicht een abonnement te nemen op het blad Paard & Sport van de KNHS.

 

STARTPAS PAARDEN

Een startpas voor je paard vraag je zelf aan via "Mijn KNHS" op de site van de KNHS. De pas en de nota krijg je zelf toegestuurd.


STARTPAS PONY'S

Voor je pony kun je evt. zelf ook een startpas aanvragen via de "Mijn KNHS", maar je kunt dit ook laten verzorgen door het wedstrijdsecretariaat van de pony's. De nota van de startpas gaat via de vereniging.

Als je een startpas wilt aanvragen, is voor pony’s tot 8 jaar een jaarlijkse meting vereist. Deze moet genoteerd zijn in het paspoort.

De pony’s zijn ingedeeld in 4 categorieën; A/B, C, D en E. Dit wordt bepaald door de stokmaat. Alle pony’s moeten tussen 1 januari en 1 april worden gemeten door een KNHS-erkende ponymeter. 

In deze periode organiseert de vereniging ook een gezamenlijke ponymeting. De ponyleden worden hierover bericht per mail en via de site.

Erkende ponymeters in Friesland zijn:

Dhr. J. Hemeltjen – Stiens : 06-21873274

Dhr. T. Bleeker     – Sneek : 06-51710052


- Categorie A: stokmaat tot 117 cm;

- Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm; 

- Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm;

- Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,0 cm;

- Categorie E: stokmaat van 148,1 cm tot en met 156,9 cm.


Startpassen en startlicenties met een geldigheid van 12 maanden worden automatisch verlengd. Wanneer je deze niet wilt verlengen, moet deze tenminste 1 maand voor de verlengdatum opgezegd zijn via MijnKNHS.nl

Kijk hier voor de website van de KNHS over het afmelden van de startpas


 

 

Kledingvoorschrift (verplicht bij Kringwedstrijden)


De deelnemers aan een kringwedstrijd rijden in het tenue van de vereniging. Op Concoursen mag je evt. ook in wedstrijdkleding rijden.

Tenue van De Molenwieken:

- Zwarte bodywarmer  met zilver accent;  daaronder een witte blouse; een witte rijbroek;

   zwarte laarzen; zwarte veiligheidscap; zwarte chabrak met zilver accent. 

In de dressuur zijn witte handschoenen verplicht.

Als er op de wedstrijddag een parade wordt verreden, rijden De Molenwieken in het tenue van de vereniging. 

    

Tenue MW

 

Bodywarmer en chabrak worden gesponsord:

- De bodywarmer door Riethandel de Vries Cornjum    

                    - De chabrak door  Administratie en Adviesbureau AdminAgras te Hallum                                  

Bodywarmer en chabrak zijn tegen betaling van een borg van € 30,= verkrijgbaar bij Tytsje Wassenaar tel. 0518-491013

 

 2. Wedstrijden, waar en wanneer


Wedstrijddisciplines KNHS:

Bij de KNHS zijn de volgende disciplines aangesloten: springen, dressuur, eventing, mennen, voltige, aangespannen sport, endurance en reining (western rijden). In de disciplines dressuur en springen worden de meeste wedstrijden georganiseerd. In de breedtesport wordt bij dressuur en springen de volgende klassendeling gehanteerd:
- Dressuur: B (beginnend), L1 en L2 (licht), M1 en M2 (midden) en Z1 en Z2 (zwaar).
- Springen: B (beginnend), L (licht), M (midden), Z (zwaar) en ZZ (dubbel zwaar).

Je moet eerst een winstpunt halen in de dressuur voordat je mag deelnemen aan het springen.

 

De data en locaties voor de wedstrijden zijn te vinden op diverse websites. Op de site van de KNHS www.knhs.nl vind je een wedstrijdkalender met alle goedgekeurde wedstrijddata van diverse disciplines in heel Nederland. Met behulp van diverse criteria kun je naar wedstrijden zoeken. Je kunt  bv. aangeven in welke regio (Friesland) je wedstrijd wilt rijden, in welke discipline en in welk tijdsbestek. Binnen de kring “Tusken Waad en Klif “, waartoe onze vereniging behoort, worden elk buitenseizoen een aantal wedstrijden georganiseerd, www.tuskenwaadenklif.nl.

 

De selectiewedstrijden van de kring zijn nodig voor deelname aan de Friese Regiokampioenschappen. Deelname aan de selectie verplicht bij goed rijden tot deelname aan de Friese Kampioenschappen en mogelijkerwijs tot deelname aan de landelijke kampioenschappen. Realiseer je dat terdege!!!

 

Kijk op de site www.paardensportfriesland.nl  onder het kopje “kampioenschappen” voor de regels omtrent de selectie!

 

 

 

Wedstrijden door de vereniging georganiseerd

 

Jaarlijks organiseert PSV De Molenruiters een kringwedstrijd.

Deze wedstrijd wordt sinds 2016 gereden op het terrein van Stal De Hameren

(Sudhoekstermiddelweg 1, 9077 TX Vrouwenparochie)

Om het jaar is de kringwedstrijd ook de selectiewedstrijd voor het Fries Kampioenschap.

Dit is in 2016, 2018, 2020 enz. het geval.

 

Tevens wordt jaarlijks een Concours Hippique georganiseerd door de Concourscommissie. Het gaat om een interprovinciaal concours voor landelijke ruiters. Meer info: www.chstannaparochie.nl

 

Naast de genoemde buitenwedstrijden worden er in het winterhalfjaar 4 binnenwedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie. Twee voor de pony's en twee voor de paarden voor de verschillende dressuurklassen. Als het weer het toelaat kunnen er 2 proeven worden gereden.

 

3. Inschrijven voor wedstrijden

 

Molenruiters paarden

 

Opgave voor wedstrijden wordt door de ruiter zelf geregeld via "Mijn KNHS" op de site van de KNHS.

Met een startpas kun je deelnemen aan officiële wedstrijden. De startpas vervangt vanaf 1 januari 2012 de KNHS startkaart en startcoupons. Inschrijven zal in de toekomst alleen nog maar digitaal gebeuren via Mijn KNHS. Voorlopig loopt inschrijving voor wedstrijden die na 1 januari 2012 plaatsvinden via het digitale KNHS inschrijfformulier. Deze moet ingevuld worden gemaild naar de wedstrijdorganisatie. Alleen dit KNHS inschrijfformulier is rechtsgeldig als inschrijfdocument ter vervanging van de startcoupon. Uiteindelijk schrijft een ruiter zich online via Mijn KNHS in voor een wedstrijd, waarmee zijn gegevens automatisch bekend worden bij de wedstrijdorganisatie. Klik hier voor digitale KNHS inschrijfformulieren.

 

Molenwieken pony's

De ponyruiters kunnen er voor kiezen om ook zelf de inschrijving voor wedstrijden te regelen (zie boven bij Molenruiters) of gebruik te maken van het wedstrijdsecretariaat voor pony's van de vereniging. Per 1-5-2017 is dit in handen van Janneke Laverman. Zij is o.a. bereikbaar via de mail secretaris.molenruiters@outlook.comGeef zo vroeg mogelijk per mail door aan welke wedstrijden je wilt deelnemen, of je 1 of 2 proeven wilt rijden, in welke klasse je wilt starten en of je mee wilt doen aan competities of selecties.

 

Ga je voor het eerst op wedstrijd? Dan heb je vast ook nog vragen die hier niet beantwoord worden. Schroom niet en neem contact op met Sita. Ook heel handig is het om vantevoren een wedstrijd bij je in de buurt te bezoeken (misschien kun je met iemand mee die al wat meer ervaring heeft) om te kijken hoe alles in z'n werk gaat. Het wedstrijdsecretariaat kan je hierbij ook behulpzaam zijn.


Afmelden voor wedstrijden:

Als je je afmeldt na sluitingsdatum van de inschrijving, dan ben je toch het inleggeld plus administratiekosten verschuldigd. Bij ziekte van paard of pony is bij overlegging van een dierenartsverklaring geen inschrijfgeld verschuldigd onder voorwaarde dat dit wordt erkend door de organiserende vereniging. Zonder officiële afmelding worden er naast de inleg extra administratiekosten in rekening gebracht.

 

 

 

4. Op de wedstrijd

 

In welke klasse beginnen?

Voor de beginnende ponyruiter (6 t/m 13 jr.) bestaat de mogelijkheid wedstrijdervaring op te doen in de Bixie-vaardigheidsproeven. Zie voor meer info: Bixie

Als je voor het eerst op een officiële wedstrijd start, moet je altijd in de klasse B dressuur beginnen. Pas als je een winstpunt in de dressuur hebt gehaald, mag je meedoen aan een springwedstrijd. Ruiters of amazones die al wel eens op een officiële wedstrijd zijn gestart en met een nieuw paard / pony mee gaan doen, weten vaak niet in welke klasse zij zich mogen inschrijven. Kijk hiervoor ook in de KNHS-Wedstrijdreglementen naar de inschalingstabellen in de bijlagen. In geval van twijfel kun je altijd contact opnemen met de KNHS.


Juryleden & punten:

Tijdens de wedstrijd worden de resultaten en scores bijgehouden door juryleden, die daarvoor bevoegd zijn. Bij de dressuur schrijft de jury haar op- en/of aanmerkingen op het dressuurprotocol, samen met een cijfer voor ieder gereden onderdeel uit de proef. Je krijgt het dressuurprotocol na afloop van de wedstrijd mee naar huis; alle resultaten worden verzameld en naar de KNHS opgestuurd. Daar worden de behaalde punten geregistreerd en wordt gecontroleerd of je startgerechtigd bent in de klasse. De dressuurproeven, die op officiële wedstrijden worden gereden, zijn gebundeld in het KNHS Dressuurproevenboekje. Dit boekje kan bij de KNHS worden besteld en is ook verkrijgbaar in ruitersportzaken. Voor de Bixie Vaardigheidsproeven zijn aparte protocollen ontwikkeld.
Bij het springen houdt de jury bij of het parcours foutloos wordt afgelegd of dat er fouten worden gemaakt waarvoor strafpunten worden toegekend. In de klasse B springen (de laagste klasse) wordt ook de rijstijl beoordeeld. De resultaten hiervan worden ook na afloop van de wedstrijd naar de KNHS worden gestuurd voor puntenregistratie en controle van de startgerechtigheid.


Registratie resultaten:
Na de prijsuitreiking kun je je protocol afhalen bij het wedstrijdsecretariaat. Daarmee kun je de behaalde punten zelf bijhouden; het is raadzaam om deze te bewaren als geheugensteuntje. Ruiters en amazones kunnen zelf hun combinatiestand raadplegen in "Mijn KNHS" op www.knhs.nl


Promotie en degradatie:
Door het rijden van wedstrijden verzamel je winst- of verliespunten. Het aantal behaalde winst- of verliespunten bepaalt in welke klasse je mag of moet starten. Hiervoor geldt per discipline een promotie- en degradatieregeling. Deze regelingen zijn opgenomen in het Wedstrijdreglement Dressuur en het Disciplinereglement Springen, die je hier kunt downloaden van de KNHS-website.Prijzen:
Ook op ponywedstrijden wordt gereden om prijzen. Op iedere vier deelnemers wordt er één prijs beschikbaar gesteld. In de reglementen staat welke prijzen er uitgereikt mogen worden. Daarnaast worden er rozetten aan de hoogst geklasseerde deelnemers gegeven. Rozetten hebben verschillende kleuren, die het volgende betekenen:

1e plaats: Oranje

2e plaats: Rood
3e plaats: Wit
4e plaats: Blauw
5e plaats: Groen
6e plaats: Paars / lila

 

 

5. Parade


Op enkele wedstrijden wordt een parade verreden aan het einde van de wedstrijddag. Ook op de door PSV De Molenruiters georganiseerde kringwedstrijd in de zomer, wordt er ter afsluiting en voorafgaand aan de prijsuitreiking een parade verreden. Hier doen alle deelnemers aan mee. In de parade worden verschillende oefeningen gereden. Grote voltes, slangenvoltes etc. Dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het terrein. Een goede paradecommandant kan er een kunststuk van maken. Nadat alle deelnemers de laatste slangenvolte uitgereden hebben, gaat de paradecommandant in stap over en stelt de deelnemers op in een hoefijzervorm, met de hoofden naar de tribune of de jury. De clubcommandant gaat midden voor de club staan. De ruiter met het vaandel blijft bij de anderen in de rij.

In de parade worden de prijzen van de dressuurbanen en springbanen bekend gemaakt en uitgereikt door de organisatie.

Als het Wilhelmus of het Fries volkslied gespeeld wordt, moeten de deelnemers groeten.

De paradecommandant geeft het commando: GROET.

De ruiters nemen de teugels in de linkerhand en laten de rechterhand langs het dijbeen naar beneden hangen. Bij het commando: één, brengen alle ruiters de rechterhand naar de klep van de cap, net als een militair. De handpalm is naar voren gedraaid, in de richting van het publiek. Degene met het vaandel groet door het vaandel naar voren te laten zakken. Bij het commando: twee, gaan de handen weer naar beneden en de teugels worden weer aangenomen. Doe dit zoveel mogelijk tegelijk.

Als de parade weer gaat vertrekken komen de ruiters met tweetallen tegelijk naar voren en volgen de paradecommandant. Zodra de ruiters langs de hoofdtribune komen, geeft de commandant het commando: hoofden rechts. De deelnemers nemen de teugels in de linkerhand en laten de rechterhand naast het dijbeen hangen. Ze kijken daarbij naar het publiek. Hierbij moet je altijd doorzitten.

 

Er zijn een aantal belangrijke punten waar een parade aan moet voldoen.

 

  • De parade moet beëindigd zijn maximaal vijf uur na aanvang van de wedstrijd (dit geldt niet voor de kampioenschappen);
  • Parade mag niet langer duren dan  30 minuten; 
  • Als er een parade is dan, zijn alle deelnemers verplicht hieraan deel te nemen;
  • De parade wordt door een paradecommandant aangevoerd.
  • Elke club wijst een clubcommandant aan die de vereniging aanvoert;
  • Elke club wijst een  combinatie aan die met het desbetreffende clubvaandel achter de clubcommandant aanrijdt;
  • De ruiters/amazones van de desbetreffende vereniging volgen twee aan twee de clubcommandant en het clubvaandel.

 

 Heb je verder nog vragen neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat of via info@molenruiters.nl